NIVEAUDELT UNDERVISNING

På Vesterlund Efterskole glæder vi os til at udfordre dig og dit faglige niveau. Vi har forventninger til dig om en 100 % dedikeret indsats. Til gengæld vil vi give dig rum til fordybelse og mulighed for at dygtiggøre dig. Derfor har vi i vores kernefag valgt at niveaudele klasserne, så du vil møde klassekammerater, der har samme forudsætninger i undervisningen som du selv. I samarbejde med vores dygtige undervisere, vil du således have alle muligheder for at rykke dig bogligt.Basislederuddannelse
(i samarbejde med DGI)

Lederuddannelsen er faget for dig, der ønsker at udvikle sig personligt og få redskaber, som kan bruges både i og uden for foreningen. Undervisningen vil sætte fokus på dig som instruktør, så du kan tilbyde undervisning med kvalitet, viden, forståelse og differentiering. Faget er der- for ikke et ekstra idrætsmodul, men en dygtiggørelse af dig som instruktør. Desuden vil du også få en forståelse for foreningsarbejdet og dets muligheder. Har du derfor mod på at udvikle dine personlige kompetencer og kan du se dig selv som en kommende leder? Vil du kunne skrive DGI lederuddannelsen på dit CV? Så skal du vælge DGI-Lederuddannelse.

Cambridge engelsk

Kan du godt lide engelsk og vil du gerne blive endnu dygtigere til sproget? Så er Cambridge English noget for dig! Her får du engelskfaglige udfordringer både mundtligt og skriftlig. Du skal være indstillet på at arbejde med faget, og derved opnå et større ordforråd. Du vil blive bevidst om dine sproglige færdigheder og bliver klogere på nuancerne i engelsk. Vi følger det internationale undervisningsoplæg fra Cam- bridge University. Du kan afslutningsvis aflægge den internationale eksamen i Cambridge First (som koster ca. 2000 kr. og betales af forældre). Eksamensbeviset giver dig adgang til at arbejde i engelsktalende miljøer.

Fysik /kemi som science (højniveau)

Kan du godt lide fysik/kemi og ønsker du at blive udfordret? I fysik på højniveau vil du få mulighed for at for- dybe dig, nørde og arbejde eksperimentelt og teoretisk med fysikken og kemien på højt niveau. Vi vil fordybe os i et udvidet 10. klassepensum omhandlende naturfaglige emner og problemstillinger inden for bl.a. svingninger, bølger, lys, lyd og organisk kemi. Der vil være et fokus på den naturvidenskabelige metode, og indholdet vil til dels være projektorienteret. Så hvis du er interesseret i og motiveret for at arbejde med naturvidenskabelige idéer, og hvis du er klar til at blive fagligt udfordret, skal du vælge fysik/kemi som science. Faget afsluttes med FP10-prøven i mundtlig fysik/kemi.

Fysik /kemi grundniveau
(10. klasse)

Fysik/kemi grundniveau er for dig, som vil have et ekstra lag på dit faglige niveau inden din ungdomsuddannelse. Vi vil arbejde med forståelsen af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge inden for emnerne svingninger, bølger, lys, lyd og organisk kemi. Du vil på grundniveauet arbejde eksperimentelt og teoretisk med 10. klasse pensum. Året vil afsluttes med FP 10-prøve i mundtlig fysik/kemi.

IT-værksted

IT-værksted er for dig, som vil udforske og blive klogere på de uendelige muligheder, der er inden for informationsteknologi (IT). Du vil gennem faget blive introduceret til en lang række områder, som alle tager udgangspunkt i de muligheder som computeren, smartphonen og internettet kan give. Der vil blandt andet blive arbejdet med udvikling og udformning af hjemmesider samt produktion af applikationer. Desuden vil vi dykke dybere ned i IT programmer som Excel. Hvis du har lyst til at nørde, udforske og i fælles- skab med andre blive klogere på IT, så er dette fag noget for dig. Da vi arbejder projektorienteret, vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

Kunst

Fordybelsesfaget kunst er for dig, der vil fordybe dig i kreative projekter. I Kunst skal vi skabe fede værker. Vi vil arbejde med forskellige stilarter, materialer og teknikker. Ydermere vil vi i Kunst søge viden om kunstens historie og et billedes opbygning og virkemidler. Faget er for alle der har lysten til at udtrykke sig kreativt og finde sin egen stil. Du behøver ikke være nogen Van Gogh i forvejen. Så længe du har lyst til at lære og vil opleve glæden ved at gennemføre et projekt fra idé til færdigt kunstværk– så er Kunst lige noget for dig

Materieldesign

Materieldesign er for dig, som vil udfordres, udforske, udnytte, udleve og udtrykke dine kreative evner både individuelt og i gruppearbejde. Du vil opleve at blive opslugt af den kreative proces, blive begejstret og se verden fra en anden vinkel. Du vil få kendskab til muligheder og teknikker for bl.a. maleri, grafik, installation, land/streetart og skulptur mm. Du skal arbejde med evnen til idérigdom og nyskabelse. Det handler ikke om, at du skal kunne male eller tegne, men om at du har lyst til at være kreativ. Da vi arbejder projektorienteret, vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

Musicology

Musikkens univers er kæmpestort og fantastisk. I fordybelsesfaget Musicology kommer du til at gå på opdagelse i dette univers, og du vil beskæftige dig med musik på en anderledes måde, end du måske er vant til. Musik er meget andet end bare at synge og spille. Selv- om vi selvfølgelig kommer til at synge og spille, så vil du opdage, hvor mange andre fede ting, der er at mestre! Det kan være rytmik, hørelære, musikhistorie, flerstem- mig sang, sangskrivning og meget andet. Det hele vil være med at gøre dig til en bedre og helstøbt musiker. Uanset om du spiller på et instrument eller synger, så er du velkommen i dette fag. Det vigtigste er din lyst til at udforske musikkens univers. Har du en idé om at skulle have musik på gymnasiet, eller drømmer du måske om at komme på konservatoriet, er dette fag særlig relevant for dig.

Photolab

I photoLAB skal vi skabe fede billeder. Vi vil arbejde med forskellige stilarter indenfor fotografering. Ydermere vil vi i photoLAB bidrage til skolens PR-profil. Det betyder, at noget af det materiale DU skaber, vil blive brugt i skolens markedsføring. Faget er for alle der har lysten til at lære mere om fotografiets nuancerede verden. Så er du klar på at skyde en masse FEDE billeder, nørde med forskellige teknikker og dykke ned i efterbehandling af dine fotografier – så er photoLAB lige noget for dig.

Social Science

Social Science er for dig, som interesserer sig for- og gerne vil vide mere om, hvad der rører sig i tiden af politiske, etiske og kulturelle strømninger. Du vil få mulighed for at gå dybere ned i og bag ved de emner, som er aktuelle i aviser, på TV og nettet. I Social Science vil du få mulighed for at læse om, undersøge og diskutere emnerne og problemstillingerne med kammerater og lærere og sætte det i perspektiv til vores liv og tilværelse i dag. Kort sagt er det moderne samfundsfag, hvor du får mulighed for at udvide din horisont. Social Science kan både være emne- og projektorienteret, derfor vil evalueringsformen være af forskellig karak- ter.

Tysk

Tysk er for dig, som vil bygge oven på det du har lært i 9. klasse, og som tænker, at du skal arbejde videre med faget i din ungdomsuddannelse – eller som tænker: ”Det er bare mig – det må jeg have, det er et lækkert sprog”. Du kommer til at arbejde med såvel skriftlige som mundtlige kompetencer. Og her møder du såvel skrevne som ikke skrevne tekster fx film, kortfilm, sange m.m. vekslende med små kommunikationsopgaver o.l. I begyndelsen af december kommer du på en endags- tur til Lübeck, hvor du får den tyske julekultur ind under huden kombineret med, at du skal øve dit mundtlige tysk. Faget afsluttes med FP10-prøven i såvel mundlig som skriftligt tysk.


Biologi

På Vesterlund Efterskole arbejder vi med dine naturfaglige kompetencer og forståelse for grundlæggende biologiske begreber, -sammenhænge og hvordan biologi bliver brugt i din hverdag. Vi vil prikke til din nysgerrighed gennem laboratorie- og feltarbejde, hvor du arbejder med egne iagttagelser og undersøgelser. Vi tager fat på emner som eksempelvis krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi og menneskets udvikling.

Fysik/kemi

I fysik/kemi på Vesterlund Efterskole udvikler du dine naturfaglige kompetencer. Du opnår forståelse for, hvordan fysik og kemi bidrager til vores forståelse af verden. Gennem klasseundervisning, feltarbejde og laboratorieundersøgelser udvikler du din nysgerrighed og interesse for fysik og kemi. Du lærer at forholde dig til problemstillinger og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Med et kreativt, levende og eksperimenterende undervisningsmiljø på Vesterlund Efterskole vækkes din interesse og nysgerrighed for at gå på opdagelse i det naturvidenskabelige fag.

Geografi

I geografi på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i verden. Du styrker dine naturfaglige kompetencer og får forståelse for, hvordan geografi bidrager til vores forståelse af verden. Du lærer grundlæggende geografiske begreber og om samfundets udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen i geografi giver dig faglig viden om både samfund, natur og miljø.

Historie

I dette fag bliver du fortrolig med dansk og international historie. Du arbejder analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger, og udvikler din forståelse for menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Gennem historieundervisningen på Vesterlund Efterskole får du en bred indsigt i og forståelse for forskellige samfundsstrukturer og forandringsprocesser. Du vil arbejder med viden om, hvordan nutiden spiller ind i forståelsen af historiske begivenheder, samt at reflektere over hvordan historie er påvirket af samspil mellem nutidsforståelse. Faget tager udgangspunkt i de tre søjler for historiefaget: Kronologi og sammenhæng, Kildearbejde og historiebrug. Historien er en forudsætning for, at vi forstår os selv og kan reflektere over vores handlemuligheder.

Idræt

Nu skal vi arbejde med dine kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Gennem faget idræt opnår du kendskab til en alsidig idrætskultur og får lyst til at bevæge dig på nye og anderledes måder. Du vil opnå glæden ved at udøve idræt, og du lærer om betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, du er en del af. I idræt lærer du at tage ansvar for både dig selv og andre i et forpligtende fællesskab. Undervisningen i idræt fylder din sportstaske med kompetencer, du kan bruge overalt i din hverdag. Du lærer fx om disciplin, træningsflid, frivillighed, kost og sundhed, ligesom du træner forskellige idrætter som eksempelvis boldbasis, volleyball, redskabsaktiviteter, ultimate og fysisk træning. Du oplever glæden og intensiteten i konkurrencesituationer og styrker dine individuelle færdigheder.

Kristendomskundskab

I kristendomskundskab udvikler du faglige og personlige forudsætninger for at kunne tænke og handle i et samfund, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn. Undervisningen i kristendom er med til at give dig et værdigrundlag, som du kan bruge, når du skal tage stilling til forskellige problemer, handle og tage et medansvar i vores demokratiske samfund. Gennem samtaler, analyser, diskussioner og undervisningen i livsoplysning, folkelig oplysning, fællesskab, demokratisk dannelse, etik og moral, er faget kristendom katalysator i at finde egne værdier og ståsteder i dit liv. Værdier du med garanti får brug for.

Samfundsfag

I samfundsfag på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om samfundet. Du lærer at reflektere, tage stilling og får lyst og evner til at søge medindflydelse og deltage aktivt i vores demokratiske samfund. I en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter arbejder du med fx politik, økonomi, demokrati, velfærdsstaten, EU og grundloven. Du udvikler din evne til at tænke kritisk og konstruktivt baseret på et demokratisk værdigrundlag. Du lærer at forstå, hvordan vi både kan blive påvirket af og påvirke samfundet. Samfundsfag er et alsidigt fag med plads til diskussioner og holdninger.

Tysk

I faget tysk på Vesterlund Efterskole lærer du at kommunikere både mundtligt og skriftligt i en inspirerende undervisning. Du udvikler din sproglige bevidsthed og opnår større forståelse for kulturelle, historiske og politiske forskelligheder mellem Danmark og de tysksprogede lande. På den årlige skitur til Østrig får du mulighed for at prøve dit tysk af i kontakten med skiudlejning og andre lokale i autentiske situationer.STUDIETID

Den boglige undervisning er et vigtigt element i vores hverdag og hele vores tanke om at holde skole. Derfor er det også vigtigt, at du som elev får tid og ro til lektierne. Hver aften efter aftensmad er der afsat en time, hvor du skal sidde på dit værelse eller i lektiecafeen. Her har du tid til at lave dine lektier og fordybe dig. Der vil altid være en lærer i lektiecafeen, hvor du kan få hjælp, hvis lektierne driller. Det er også i lektiecafeen, at du kan sidde og lave gruppearbejde med dine klassekammerater. Der vil foruden læreren i lektiecafeen være to øvrige lærere, som cirkulerer rundt på værelserne i lektietimen. Dem kan du også spørge om hjælp, hvis der er noget, du er i tvivl om, hvad angår lektierne. Dvs. du har alle muligheder for at få lavet dine lektier, så du kan følge med i skolen og opnå en faglig udvikling i løbet af året.

Adresse


Vesterlundvej 33, 7323 Give

Telefon


75 73 61 11